Świadczymy profesjonalne usługi księgowe w zakresie:

1.Pełnej obsługi księgowo-podatkowej osób fizycznych oraz prawnych.

  • Prowadzenia ksiąg handlowych,
  • Prowadzenia książki przychodów i rozchodów,
  • Prowadzenia ryczałtu ewidencjonowanego
  • Prowadzenia ewidencji dla potrzeb rozliczeń podatku VAT,
  • Sporządzania sprawozdań finansowych, statystycznych, analiz finansowych na wewnętrzne potrzeby  Klienta.

2. Pełnej obsługi  kadrowo-płacowej zatrudnianych pracowników

  • Prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej pracowników,
  • Sporządzanie list płac,
  • Zlecenia, umowy o dzieło, umowy o pracę,
  • Rozliczenia pracowników z ZUS, PFRON, urzędem skarbowym i inne.

3. Pomocy w uruchomieniu i zgłoszeniu działalności gospodarczej.
4. Wyprowadzenia zaległości podmiotów gospodarczych.
4. Rozliczenia z ZUS osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
5. Reprezentowania klienta przed ZUS oraz Urzędem Skarbowym.
6. Doradztwa podatkowo-prawnego.

Dostosowujemy się do indywidualnych wymagań naszych Klientów.
Możliwość odbioru dokumentów księgowych i kadrowych z siedziby Klienta.